Monday, 20 November 2017
Издаване на лична карта Print E-mail

Издаване на лична карта

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България.

При подаване на заявление за издаване на лична карта е необходимо да бъде представена предходна лична, ако такава е издавана. При подаване на заявление за издаване на първа лична карта, загубена или открадната лична карта се представя паспорт. Заявлението се попълва на място в консулската служба на Посолството. Снимките се правят на място в консулската служба със специализирана камера, съгласно новите изисквания.
При подаване на заявления за лична карта на лица между 14 и 18 е необходимо личното присъствие на поне на един родител и детето като се представят удостоверение за раждане на детето, документи на родителите и предишен документ на детето ако има издаден.

В дипломатическото или консулско представителство, в което има техническа възможност, консулското длъжностно лице, при приемане на заявлението, заснема с цифрови
устройства подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя.

При приема на заявлението консулското длъжностно лице въвежда в автоматизираната информационна система:
1. личните данни, вписани в заявлението;
2. информация за приложените документи;
3. подписа;
4. снимката и
5. пръстовите отпечатъци на заявителя и регистрира заявлението

Искането за издаване на лична карта се изпраща в МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка, като в определен срок МВР, по електронен път, връща отговор до дипломатическото или консулско представителство относно възможността за издаване на лична карта.

В случай, че има пречка за издаване на лична карта поради определени несъответствия на попълнените данни, МВР изпраща до представителството по електронен път указания за отстраняване на несъответствията и представителството уведомява заявителя за това. В случай, че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на паспорт се прекратява от МВР.

След издаване на лична карта от МВР, тя се изпраща чрез МВнР до дипломатическото или консулско представителство, което уведомява заявителя за издадения му документ. Министерство на външните работи може да изпраща персонализираните лични карти до дипломатическите или консулски представителства на Република България в чужбина по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги, ако заявителят е поискал използването на услугата "Ускорено доставяне на заявления за издаване на нови български документи " и е заплатил съответната такса.

Лична карта

 Тарифа № 3

Тарифа № 4 

 

Общо 

Бърза услуга до 60 дни с DHL (без стойността на куриерската услуга 

Издаване на първа лична карта на лица между 14 и 16 години

 ₤19

безплатно 

 

 ₤19

 ₤38

Издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 години 

 ₤19

₤6 

 

 ₤25

 ₤44

Издаване налична карта на лица между 16 и 18 години 

 ₤19

 ₤6 

 

 ₤25

 ₤44

Издаване на лична карта на лица между 18 и 70 години 

 ₤19

₤8

 

 ₤27

 ₤46

Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

 ₤19

 ₤1

 

 ₤20

 ₤39

Издаване на лична карта на лица над 70 години  

 ₤19

 безплатно

 

 ₤19

 ₤38

Лична карта - за обикновена услуга срокът е до 90 дни
- за бърза услуга (само при използване и на услугата „Ускорено доставяне с DHL”) срокът е до 60 дни.

ВАЖНО!!!
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА И ПАСПОРТ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕН ЧАС В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА ЧРЕЗ

https://www.consulatebg.eu/