Friday, 28 April 2017
British-Bulgarian Chaber of Commerce Print E-mail
Българо-британска търговска камара Българо-Британската търговска камара е създадена през 1993 година с цел подпомагане  развитието на бизнес отношенията между Великобритания и България. Камарата работи в тясно сътрудничество с Българското посолство в Лондон, с Британското посолство в София,  с Българска агенция за инвестиции и UK Trade & Investment. http://www.bbcc.bg/en/