Saturday, 18 November 2017
Home arrow Archives arrow Среща с представители на World Society for the Protection of Animals
Среща с представители на World Society for the Protection of Animals Print E-mail

На 23 май 2006 г. посланик Лъчезар Матев се срещна с генерал-майор Питър Дейвис, директор на организацията “World Society for the Protection of Animals” (WSPA) в Лондон, и г-н Марк Йейтс, началник на отдел “Управление при бедствия” на WSPA. 

По време на срещата бе обсъдена ситуацията в България, във връзка с наводненията и нанесените от тях щети върху животинската популация. WSPA изрази готовност да окаже финансова и техническа помощ чрез клона на организацията си в България, както и да се включи директно във възстановителния процес.

От българска страна бе предоставена необходимата информация за размера на щетите по данни на Министерството на земеделието и горите. Бе договорено бъдещо тясно сътрудничество по наблюдаваната от организацията проблематика, както и във връзка с участието на България в проекта на текст на Декларация на ООН за благосъстоянието на животните и в Световната конференция по този въпрос на ниво министри в Ню Йорк, в началото на следващата година.

 
< Prev   Next >