Saturday, 21 October 2017
Home arrow Archives arrow Британско-българското дружество
Британско-българското дружество Print E-mail
На 29 април т. г. Комитетьт на Британско-българското дружество за приятелство проведе редовното си заседание в сградата на посолството на Р. Бьлгария в Лондон. Бяха обсьдени текуши вьпроси, предстояши сьбития, прие се финансов отчет и дневен ред на предстояшата Годишна обща среща на дружеството, която ще се състои на 13 май 2006 г.
 
< Prev   Next >