Monday, 23 October 2017
Home arrow Archives arrow Побратимяване на град Хасково и британският град Лестър
Побратимяване на град Хасково и британският град Лестър Print E-mail

На 15 ноември т. г. кметът на гр. Хасково Георги Иванов и г-жа Мери Драйкът, кмет на гр. Лестър и почетен гражданин на Хасково, подписаха в Лестър Меморандум за социално, икономическо и техническо сътрудничество между двете кметства, в присъствието на посланика на Обединеното кралство в България Джеръми Хил и посланика на България във Великобритания Лъчезар Матев.  Сред очертаните в меморандума сфери на сътрудничество са: изграждането на модерни домове за възрастни хора и подобряване на социалните грижи; разработване на програми за отхвърлени от обществото социални групи; проучване на възможностите за инвестиции, обмен на ноу-хау и осъществяване на съвместни проекти за стимулиране на малките и средните предприятия; културен и спортен обмен; насърчаване на връзките между регионалните структури на полицията, звената за пожарна и аварийна безопасност, здравеопазване и бизнес. Предвижда очертаните цели да бъдат постигнати посредством общи проекти, сътрудничество между администрациите, образователни интернет и електронни връзки и посещения.


Началото на плодотворното сътрудничество между двата града, подкрепено активно от двете посолства, е поставено преди пет години, с подписването на Протокол за сътрудничество в специфични области от взаимен интерес. Сред осъществените съвместни проекти са дарение на компютри за училищата в Хасково, предоставени пожарни коли и оборудване от службата за пожарна и аварийна безопасност на Лестър, посещение в Хасково и Варна на експерт от кметството на Лестър по ромските въпроси за обмен на опит в интегрирането на отритнати от обществото групи, както и на представители на Търговската камара на Лестър в Хасково за проучване на възможности за търговски обмен.

 
< Prev   Next >