Monday, 23 October 2017
Home arrow Archives arrow Посещение на посланик Матев в регионалната структура на Дирекцията за имиграция и гражданство (IND)
Посещение на посланик Матев в регионалната структура на Дирекцията за имиграция и гражданство (IND) Print E-mail

На 15 февруари 2007 г. делегация от посолството в Лондон, водена от посланик Матев, посети регионалната структура на Дирекцията за имиграция и гражданство (IND) на Хоум офис в Шефилд. Посещението бе осъществено съвместно с румънското посолство и имаше за цел запознаване на място с процеса на издаване на разрешения за работа във Великобритания на български и румънски граждани след 1 януари 2007 година.
Домакини от британска страна бяха заместник-директорът на имиграционния център в Шефилд и ръководителят на отдела за България и Румъния в центъра. Присъстваха още всички ръководителите на звена и екипи, пряко ангажирани с обработката на документи на български и румънски граждани.
Центърът в Шефилд е един от двата основни регионални центрове на IND във Великобритания. Предстои изграждането общо на 6 такива регионални имиграционни структури, които да покрият цялата територия на Обединеното кралство. Освен на граждани на България и Румъния (А2), в Шефилд се извършва регистрацията на работниците от страните-членки на Европейския съюз от Централна и Източна Европа, присъединили се през 2004 г. (А8), както и обработката и издаването на документи на граждани на ЕС и на трети страни.
По време на срещата бе предоставена информация за различните процедури в рамките на механизма, въведен за граждани на А2. Нагледно би представен и същинския процес на обработка на документите. Цялата по-важна информация е достъпна за заинтересованите лица чрез интернет страниците на компетентните британски институции и разяснителната кампания в България и Румъния.
Процесът по издаване на разрешения за работа от граждани на А2 е в началото си и все още липсва съществена практика. Българското посолство в Лондон следи проблемите в тази област чрез специално изпратения от България представител на Министерството на труда и социалната политика, който ще предоставя актуална информация и ще поддържа тесни контакти със съответните институции във Великобритания. В тази връзка бяха постигнати конкретни договорености за редовен обмен на информацията, позволяващ своевременно реагиране при евентуални промени в ситуацията.
От британска страна отново бе потвърден ангажиментът за преразглеждане на рестриктивния режим спрямо България и Румъния в рамките на първите 12 месеца. Представителите на центъра в Шефилд декларираха също така намеренията си преди изтичането на въпросния срок да търсят начини и възможности за оптимизиране на процедурите, с което допълнително да се облекчи положението на гражданите на двете страни.

 
< Prev   Next >