Sunday, 19 November 2017
Home arrow Archives arrow Установяване на сътрудничество между гр. Перник и гр. Суонзи, Уелс
Установяване на сътрудничество между гр. Перник и гр. Суонзи, Уелс Print E-mail
В периода 3-5 октомври 2007 г. Посолството на Република България в Лондон организира посещение на делегация от Община Перник в гр. Суонзи, Уелс с цел установяване на институционален контакт между двата града и идентифициране на сфери за развитие на сътрудничество в области от взаимен интерес. Делегацията от гр. Перник бе ръководена от г-н Васил Михайлов, заместник-председател на Общинския съвет.
По време на посещението бяха обсъдени възможностите за насърчаване на икономическите връзки между двете общини; разработване и реализиране на съвместни проекти в различни области на регионалното сътрудничество по линия на структурните фондове на ЕС; осъществяване на инвестиционни намерения в областта на поземлени фондове, индустриални паркове, рекреативни и многопрофилни обекти; обмен в сферата на образованието и здравеопазването и политиките за хората в неравностойно положение.
При посещението бяха проведени срещи с г-жа Сюзън Уолър, кмет на Суонзи и г-н Кристофър Холи, председател на Общинския съвет и с ръководители на различните звена в общинската администрация, работещи по основните направления от дейността на Община Суонзи: международни партньорства, икономическо и стратегическо развитие, европейски проекти, насърчаване на предприемаческата дейност и младежки програми. По време на срещата с кмета на Суонзи бе подписан Меморандум за сътрудничество между община Суонзи, Уелс, Обединено кралство и Община Перник, Република България.
В резултат на проведеното посещение бяха постигнати конкретни договорености за съвместна работа между общините на гр. Перник и гр. Суонзи за насърчаване на икономическите връзки между двете общини, повишаване на административния капацитет на Община Перник и развитие на способност за изработване на проекти по линия на ЕС, подобряване на условията за предприемаческа дейност в гр. Перник и установяване на контакти между средните училища в двата града за насърчаване на образователния обмен.
 
< Prev   Next >