Monday, 23 October 2017
Home arrow Archives arrow Изграждане на партньорства между български и британски области
Изграждане на партньорства между български и британски области Print E-mail

На 6 ноември 2007 г. в област Корнуел, Великобритания се проведе семинар на тема “Предизвикателства пред българския модел за регионално развитие и усвояването на структурните фондове на ЕС” с участието на делегация от старши държавни служители и представители на Посолството на Р България в Лондон.

Добрите практики в усвояването на структурните фондове и изпълнението на целите на политиката на сближаване на ЕС бяха в основата на обсъжданията на форума, организиран от областния съвет на Корнуел. В рамките на последвалите разговори с ръководството на британската област бяха определени конкретни възможности за изработване на проекти между областите Корнуел и Варна в сферата на иновациите, околната среда, възобновяването на градски райони и инфраструктурата. Постигната бе конкретна договореност, с която страните се ангажираха да подпишат меморандум за очертаване на сферите на сътрудничеството. Предвижда се активно участие в изработването на проектите и в съгласуването им с Европейската комисия да вземе представителството на област Корнуел в Брюксел.

От страна на Посолството на Р България в Лондон бе поет ангажимент за организиране и провеждане на посещение на делегация от областната администрация на гр. Варна в област Корнуел и участие на представители от двете области в конференцията за представяне на българските общини и региони във Великобритания на тема “България и Великобритания – съвместна работа за изграждане на успешни общини”, която ще се проведе на 12 март 2008 г. в Лондон.

 Установяването на партньорски отношения между областите Корнуел и Варна е част от инициативите на българското посолство в Лондон за подпомагане работата на органите на местното самоуправление при реализиране на проекти по линия на структурните фондове и кохезионния фонд за развитие на българските региони.


 
< Prev   Next >