Sunday, 22 October 2017
Home arrow Archives arrow Семинар на тема „ Построяване на мостове между културите: България и Великобритания”
Семинар на тема „ Построяване на мостове между културите: България и Великобритания” Print E-mail

На 29.04. 2008 г. в Посолството се проведе семинар на тема „ Построяване на мостове между културите: България и Великобритания”. Целта на проведения форум беше да се представят и анализират проблемите, възникващи при съвместната работа на български и британски граждани, както във Великобритания, така и в България. В семинара участваха с презентации :  Богдан Коларов, представител на Консулската служба към посолството;  Даряна Коцева - завеждащ Службата по трудови и социални въпроси към посолството;  Джон Дейви , представител на компанията Виктор Мениджмънт; Деница Букорещлиева - представителна в-к „Будилник”;  Ваня Тихомирова, председател на Асоциацията на българските здравни работници във Великобритания;  Снежина Мечева, директор на българското училище в Лондон и  Бари Томалин, директор на отдел а по между културно обучение към организацията „International  House” в Лондон.
Акцентите на семинара бяха: особености при комуникацията между българи и британци с акцент върху бизнес партньорите на двете страни;  интеграция на българските деца в училищата във Великобритания; интеграция на работната сила ( в частност се засегнаха проблемите на българските здравни работници във Великобритания) и особености на трудовата етика в двете страни. Аудиторията включваше британски представители на бизнес средите, които искаха да получат по- обхватна представа за бизнес нормите и културни различия в България с оглед осъществяване на инвестиции в страната, както и представители на българската общност, които в момента се намират на британския пазар на труда или се обучават в учебни заведения. Бяха разгледани най-често срещаните проблеми при адаптацията на работното място свързани с междукултурната чувствителност и  приспособяването към местните очаквания.
Семинарът имаше за задача  да обсъди  най-честите проблеми при интеграционния процес на българските и британски граждани в обстановката на засилена  мобилност между двете страни. Бяха представени много от предизвикателствата на интеграцията на българите към британското общество Участниците се обединиха около схващането, че основното опознаване на културата, институциите и порядките на приемащото общество допринася за улесняването на диалога между двете общности. Семинарът създаде предпоставки за по-задълбочено взаимно опознаване между двете култури, което би спомогнало успешното сътрудничество между  България и Великобритания в социално-трудовата, икономическата и образователна сфера.


 
< Prev   Next >