Sunday, 22 October 2017
Home arrow Archives arrow Публично представяне на Службата за лицензиране на фирми за временно наемане на работа (GLA)
Публично представяне на Службата за лицензиране на фирми за временно наемане на работа (GLA) Print E-mail

На 29.09. 2008 г. се проведе публично представяне на Службата за лицензиране на фирми за временно наемане на работа (GLA) във Великобритания – държавна агенция, чиято цел е защитата на правата на наемните работниците в определени сектори на британската икономиката.  Събитието беше организирано съвместно от Посолствата на България и Румъния в Лондон, като аудиторията включваше представители на медиите, както и български граждани, намиращи се на пазара на труда във Великобритания. От страна на българското посолство г-н Олег Дойчинов, подчерта важната роля, която GLA има за предотвратяване  на неприемливото третиране на работниците-мигранти в страната. Наред с това отбеляза доброто сътрудничество между  Посолството на България и агенцията що се отнася до своевременното и обективно докладване на случаите на недопустимо третиране на български работници в Обединеното Кралство. Даряна Коцева, завеждащ Службата по трудови и социални въпроси към Посолството, наблегна в свое изказване на необходимостта от заостряне на вниманието на обществото към проблемите на работниците-мигранти, както и на нуждата от повишаване на нивото на информираност на самите работници относно техните права. Председателят на GLA – Пол Уайтхаус направи преглед на дейността на Службата, като запозна присъстващите с основните цели, подход на действие, а също и с постигнатите досега резултати. По време на последвалата дискусия бяха обсъдени редица проблеми, свързани с по-голямата уязвимост на българските работници във Великобритания в сравнение с работниците от други страни на ЕС, поради наложените временни ограничения за достъп до местния пазар на труда. Всички участници се обединиха около идеята за засилване на контрола върху некоректните агенции, наемащи работна ръка и строго преследване на нарушителите на трудовото законодателство с цел постигане на съвременни стандарти на защита на работниците-мигранти.

 
< Prev   Next >