Monday, 23 October 2017
Home arrow Archives arrow Официално посещение на посланик Лъчезар Матев в гр. Ливърпул
Официално посещение на посланик Лъчезар Матев в гр. Ливърпул Print E-mail

На 16 октомври т. г. посланик Лъчезар Матев посети гр. Ливърпул по покана на общинското ръководство на града. Посещението бе направено в момент на засилен международен интерес към Ливърпул, обявен за Европейска културна столица през 2008 г.

В рамките на официалната част от визитата посланик Л. Матев проведе среща с кмета на Ливърпул Стив Ротерам. Обсъдени бяха успехът на Ливърпул и постигната проекция на града през 2008 г. като Европейска столица на културата, ролята на общинската администрация за осъществяването на проекта и откриващите се икономически перспективи за развитието на града и неговите околности. По време на разговора акцент беше поставен върху възможностите за сътрудничество между гр. Ливърпул и гр. Варна. Посланик Л. Матев връчи писмо от името на кмета на гр. Варна, Кирил Йорданов, в което бе заявено желанието на града за установяване на контакти и развитие на партньорски отношения с Ливърпул. Като приоритетни сфери бяха набелязани разработването на проекти по линия на оперативна програма “Регионално сътрудничество”, засилването на връзките в рамките на програма “Европейски градове” и обмен на опит и споделяне на добрите практики на общинско ниво в сферата на обществения транспорт. Допълнително бе предложено сътрудничество в областите на туризма, културата и контактите между висшите учебни заведения на двата града. Стив Ротерам заяви готовността на общинската администрация на Ливърпул да сподели опита на града през 2008 г. с цел подпомагане  кандидатурата на Варна за Европейска културна столица за 2019 г. Поет бе също ангажимент в началото на 2009 г. да бъдат обсъдени възможностите за размяна на посещения на делегации от двете общини за задълбочаване на контактите и конкретизиране на насоките на двустранното сътрудничество.

Посланик Л. Матев се срещна и с Джак Стопфорт, изпълнителен директор на Търговската палата на Ливърпул и представители на нейното ръководство. На срещата бе проявен интерес към състоянието на българската икономика, последствията за страната ни от световната финансова криза и приоритетните области за чуждестранните инвестиции в България. Посочено бе, че през последните години Ливърпул е използвал активно съществуващите възможности за финансиране в рамките на “Цел 1” на политиката на сближаване на ЕС. В тази връзка бе заявен интерес за установяване на контакти с български потенциални партньори за обмяна на опит и разработване на бизнес проекти, които да бъдат представени за финансиране от ЕС. Обсъдени бяха също възможностите за насърчаване на търговско-икономическите контакти между фирми от района на Ливърпул и България. Като конкретна стъпка в тази посока бе договорено организирането в гр. Ливърпул през първата половина на 2009 г. на семинар, на който да бъдат представени възможностите за бизнес в България от страна на посолството и българо-британската търговска камара.

По време на посещението бе проведена също среща с ръководството на “Welcome to Liverpool”, структура към общинската администрация на Ливърпул, осигурила спечелване на домакинството за Европейска столица на културата и организирала през последните пет години подготовката на събитието. Среща бе проведена и с общинското звено за управление на отпадъци, на която бяха представени съвременни практики в тази област и бе заявена готовност за включване на това направление в бъдещия обсег на сътрудничеството между Ливърпул и Варна.

 
< Prev   Next >