Sunday, 22 October 2017
Home arrow Archives arrow Семинар в Посолството на Република България в Лондон на тема „Живот и работа във Великобритания”
Семинар в Посолството на Република България в Лондон на тема „Живот и работа във Великобритания” Print E-mail

На 25 януари 2009 г. в зала "София" на българското посолство в Лондон се проведе семинар на тема "Живот и работа във Великобритания". Семинарът беше насочен към българите, нуждаещи се от информация за законовите изисквания за работа и пребиваване в страната. В събитието взеха участие представители на Посолството: г-н Пламен Димитров, пълномощен министър, ръководител на служба „Търговско – икономически въпроси”, г-жа Даряна Коцева, ръководител на служба „Трудови и социални въпроси”, както и г-н Струмен Паунов, директор на "Алекс Девелопмънт", г-н Юлиан Петров, юрист и г-жа Биляна Бадова, сертифициран счетоводител.
Лекторите направиха преглед на законовата база в своята област на компетентност и откроиха в изказванията си най-честите проблеми, с които се срещат българите във Великобритания, както и пътищата за тяхното решаване. В последвалата дискусия след презентациите на участниците, се обсъдиха конкретни аспекти във връзка с упражняването на правото на свободно движение в ЕС и достъпа до пазара на труд във Великобритания; кандидатстване за необходими документи в Граничната Агенция на Хоум Офис; социално-осигурителни права; финансови задължения; данъчни облекчения; особености в трудово-правната връзка между работник и работодател.
Аудиторията и лекторите се обединиха около мнението, че подобни инициативи са много полезни и необходими за българската общност, тъй като допринасят за повишаване на нивото на информираност и отговарят на потребността от компетентна и актуална информация.

 
< Prev   Next >