Saturday, 18 November 2017
Home arrow Archives arrow Посещение на делeгация от община Варна в град Ливърпул, Великобритания
Посещение на делeгация от община Варна в град Ливърпул, Великобритания Print E-mail

На 10 и 11 т. м. делегация от град Варна, ръководена от кмета на града г-н Кирил Йорданов посети гр. Ливърпул. Посещението бе организирано със съдействието на посолството на Република България в Лондон като продължение на предварително заявения интерес за установяването на преки контакти между двете общини с цел обсъждане на възможности за развитие на сътрудничеството между двата града на общинско ниво. В общинската делегацията от гр. Варна взеха участие г-н Свилен Крайчев, заместник-кмет по транспорта, г-н Румен Серафимов, директор на дирекцията за културно развитие и г-н Петър Радушев, директор на дирекцията за изпълнение на международните проекти на община Варна. Паралелно с общинската делегация в посещението взеха участие и представители на бизнес средите на град Варна. От страна на посолството участваха посланик Лъчезар Матев, контраадмирал Пламен Манушев, аташе по отбраната и Алексей Андреев, първи секретар.
Проведени бяха срещи с г-н Стив Ротъръм, кмет на град Ливърпул и г-жа Фло Клукъс, заместник-председател на общинския съвет, както и с г-н Джак Стопфорт, изпълнителен директор на Търговската палата на Ливърпул и нейното ръководство. В рамките на двустранните разговори между членовете на двете делегации бяха очертани основни сфери за съвместна работа на общинско ниво между градовете Варна и Ливърпул. Акцент бе поставен върху подпомагането на община Варна при извършване на преустройство на варненското пристанище, подготовката за издигане на кандидатурата на град Варна за Европейска столица на културата през 2019 г., споделяне на опита и добрите практики на град Ливърпул при усвояване на средства по линия на фондовете на ЕС. В рамките на организирано представяне на възможностите за бизнес в региона на Варна беше очертан инвестиционният климат и стимулите за чуждестранните инвеститори.
Посещението на общинската делегация от гр. Варна в гр. Ливърпул бе продължение на инициативите за засилване на връзките и контактите между български и британски органи за местно самоуправление.

 
< Prev   Next >