Sunday, 19 November 2017
Home arrow Archives arrow Българското посолство положи основи на успешно сътрудничество между български и британски институции
Българското посолство положи основи на успешно сътрудничество между български и британски институции Print E-mail

На 25 март 2009 г. се проведе среща на посланик Лъчезар Матев с българска делегация, ръководена от доц. д-р Красимир Гигов, главен секретар на Министерство на здравеопазването, и д-р Пени Беван, ръководител на отдела за подготовка при спешни случаи в британското Министерство на здравеопазването.
В рамките на своето посещение в Лондон българската делегация участва в семинар на тема „Интеграция на новите стратегии за медицинско осигуряване при бедствия, аварии, катастрофи и терористични актове”, който се осъществява съвместно от Министерство на здравеопазването на Великобритания и Министерство на здравеопазването и Националния медицински координационен център на Република България със съдействието на българското посолство в Лондон. В изпълнение на проекта по програма „Леонардо да Винчи” българските експерти имаха възможност да се запознаят с процеса на планиране на дейностите и системите за реагиране при кризи във Великобритания, както и със структурата на Националната здравна служба.
По време на срещата в българското посолство посланик Матев запозна българската делегация и д-р Пени Беван с активната и интензивна дейност на посолството за развитието на сътрудничеството и осъществяването на полезни контакти между българските и британските институции както на национално, така и на регионално и местно ниво.  Участниците в срещата споделиха добри практики и опит, като изразиха надежда ползотворното сътрудничество да продължи и в бъдеще. Обсъдени бяха възможностите за бъдеща съвместна дейност и реализирането на подобни проекти и в други области на здравеопазването със съдействието на българското посолство, за което бе изразена взаимната воля на страните.

 
< Prev   Next >