Saturday, 18 November 2017
Home arrow Archives arrow Избори за членове на Европейския парламент от Република България
Избори за членове на Европейския парламент от Република България Print E-mail

Съгласно Указ № 82/03.04.2009 г. на президента на Република България на 7 юни 2009 ще се проведат избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.
Всички живущи в чужбина български граждани имат възможност да упражнят правото си на глас в страната на тяхното местонахождение съгласно българското изборно законодателство.
Посолството на Република България уведомява, че право да избират в изборите за членове на Европейския парламент от Република България в чужбина имат български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, най-малко 60 дни от последните три месеца към 7 юни 2009 г. имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава – членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Избирателят може да упражни само веднъж правото си на глас в изборите за членове на Европейския парламент. Гласувайки за членове на Европейския парламент от Република България, българският гражданин не може да гласува в същите избори за членове на Европейския парламент от друга държава – членка на Европейския съюз.
Българските граждани, които желаят да гласуват, заявяват това не по-късно от 20 дни преди изборния ден (17 май 2009 г.) в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление, подадено до дипломатическото или консулското представителство.  Заявленията се подават лично, чрез писмо или в електронна форма (по факс, чрез електронна поща на сканирано саморъчно подписано заявление) до посолството на Република България (Приложение № 13).
Българските граждани, живеещи в друга държава-членка на Европейския съюз, когато гласуват в избирателните секции на Република България в чужбина, представят декларация по образец, че не са гласували на същите избори за Европейския парламент (Приложение № 14).
Български гражданин, който не е включен в избирателния списък, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че е живял постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, и не е гласувал в същите избори за Европейския парламент (Приложение  № 15).
Българските граждани в чужбина гласуват с валиден документ за самоличност, издаден съгласно  чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за българските документи  за самоличност (ЗБДС), а именно: паспорт, лична карта или военна карта за самоличност.

Българските граждани във Великобритания, имащи право да избират в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, ще могат да гласуват в Посолството на Република България в Лондон от 06.00 ч. до 19.00 ч.

Подробна информация може да се получи на e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , или на телефон: 020 7584 9400.
Заявленията за участие в изборите се изпращат по пощата на адрес: Bulgarian Embassy, 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL, или по факс : 020 7584 4948.

Заяление - декларация (Приложение № 13)

Декларация (Приложение № 14)

Декларация (Приложение № 15)

Резултати от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България от СИК № 32 00 00 009 - Лондон, Великобритания

 
< Prev   Next >