Sunday, 22 October 2017
Home arrow Archives arrow Избори за народни представители (5 юли 2009 г.)
Избори за народни представители (5 юли 2009 г.) Print E-mail

Съгласно Указ № 110/28.04.2009 г. на президента на Република България на 5 юли 2009 г. ще се проведат избори за Народно събрание.
Право да избират народни представители имат българските граждани, навършили 18 години към изборния ден включително, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода.
Българските граждани, които желаят да гласуват, заявяват това не по-късно от 20 дни преди изборния ден (14 юни 2009 г.) в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление, подадено до дипломатическото представителство за съответната държава (Приложение № 10). В заявлението се посочват трите имена по паспорт, лична карта или военна карта, адрес на пребиваване в съответната държава и постоянния адрес на избирателя в Република България. Заявленията се подават лично, чрез писмо или в електронна форма (по факс или чрез електронна поща на сканирано саморъчно подписано заявление) до дипломатическото представителство на Република България за съответната държава. В населеното място, където няма дипломатическо или консулско представителство на Република България, се образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 100 избиратели, заявили желанието си да гласуват.
Лицата, заявили че ще гласуват в чужбина, не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в Република България в изборния ден.
Избирателните списъци за гласуване в чужбина се съставят от ръководителите на дипломатическите представителства въз основа на заявено лично желание за участие най-късно до деня на изборите. Избирател, които не е включен в избирателния списък до изборния ден, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия.
Гласуването на българските граждани в чужбина се извършва след представяне на валиден български паспорт (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност), лична карта или военна карта.
Изборният ден започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

Заявленията за участие в изборите се изпращат по пощата на адрес: Bulgarian Embassy, 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL, по факс : 020 7584 4948, или чрез електронна поща на адрес: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Подробна информация може да се получи на e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , или на телефон: 020 7584 9400.

Заявление (Приложение № 10)

Закон за избиране на народни представители

Решение № НС-18

 
< Prev   Next >