Saturday, 18 November 2017
Home arrow Archives arrow Съобщение на посолството на Република България в Лондон относно изборите за народни представители
Съобщение на посолството на Република България в Лондон относно изборите за народни представители Print E-mail

Във връзка с постъпили запитвания на български граждани, към вече публикувано наше съобщение на страницата на посолството на Република България в Лондон и предоставено на българските медии в Обединеното кралство, бихме желали да уведомим за следното:
Напомняме, че съгласно Закона за избиране на народни представители, в населеното място, където няма дипломатическо или консулско представителство на Република България, се образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 100 избиратели, заявили желанието си да гласуват в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление (Приложение № 10), подадено до посолството на Република България в Лондон.
Заявленията се изпращат не по-късно от 20 дни преди изборния ден (14 юни 2009 г. включително).
Щабът за подготовка на изборите при посолството ще работи на 13 юни и на 14 юни включително с оглед получаването на заявленията на желаещите да гласуват в населеното място по адреса им на пребиваване извън Република България.
Заявленията се подават лично, чрез писмо или в електронна форма (по факс или чрез електронна поща на сканирано саморъчно подписано заявление) до посолството на Република България в Лондон.
адрес: Bulgarian Embassy, 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL
факс: 020 7584 4948
e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Избирател, който не е подал заявление и не е включен в избирателния списък до изборния ден, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия в изборния ден и може да упражни правото си на глас.
Гласуването на българските граждани в чужбина се извършва след представяне на валиден български паспорт (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност), лична карта или военна карта.
В случай, че срокът на валидност на паспорта или на личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов паспорт или лична карта.
Посолството на Република България в Лондон е предприело необходимите стъпки по предварителната организация на изборите и по разкриването на няколко избирателни секции в интерес на българските граждани в Обединеното кралство и с оглед на тяхното максимално улесняване.
Допълнителна информация за местата, където ще бъдат разкрити избирателни секции, ще бъде предоставена чрез страницата на посолството на Република България в Лондон: www.bulgarianembassy-london.org, както и чрез българските медии в Обединеното кралство, след като бъдат обработени подадените в срок до 14 юни т.г. заявления.

Лондон, 12 юни 2009 г.

 
< Prev   Next >