Sunday, 22 October 2017
Home arrow Consular and Visa arrow Услуги за български граждани arrow Паспорти и документи за самоличност arrow Ускорено доставяне на заявления за издаване на документи
Ускорено доставяне на заявления за издаване на нови български документи Print E-mail
Доставяне на изготвени от МВР нови лични документи до представителството на РБългария чрез DHL  

Посолството на Република България в Лондон, дава възможност за ускорено доставяне на  издадените нови документи за самоличност до Лондон при следните условия: 
·        Срок на доставка: 2-3 дни (след получаването им в МВнР от МВР)·        Цена на пратката: 38,29 евро (равностойността им в британски лири по курса на съответната банка в деня на превода)
·        При подаване на  заявления от членове на едно семейство е допустимо оформянето им в една пратка, ако не надвишава 500 гр; 
За използването на услугата е необходимо да се извърши следното:  
·        Заявителят превежда по банков път към DHL сумата за транспорт по сметка в евро или лева, като на платежния документ записва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО инициалите BDS London и трите имена на лицето, на което ще бъде издаден документът за самоличност – примерно BDS London Ivan Todorov Petrov
·        Не е необходимо изписването на повече от едно лице, когато се подават документи на семейство
·        Банковите такси са за сметка на заявителя
Банкова сметка в евро 
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s Bank:  SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK  
Beneficiary’s Bank Adress: 73, AL.STAMBOLIJSKI BLVD., SOFIA 1000, BULGARIA
BIC/SWIFT Code: TTBBBG22
Beneficiary’s IBAN EUR:  BG88TTBB94001526716237
 
Банкова сметка в лева 
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s Bank:  SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK  
Beneficiary’s Bank Adress: 73, AL.STAMBOLIJSKI BLVD., SOFIA 1000, BULGARIA
BIC/SWIFT Code: TTBBBG22
Beneficiary’s IBAN EUR:  BG29TTBB94001526716232
 
 
  • В Консулската служба заявителят предава на служителите копие от платежния документ – който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО съдържа сумата за транспорт и вписани правилно инициали BDS London и трите имена на лицето, на което ще бъде издаден документът за самоличност