Monday, 20 November 2017
Home arrow Archives arrow Посещение на посланик Кючуков в Кеймбридж
Посещение на посланик Кючуков в Кеймбридж Print E-mail

На 6 ноември 2009 г. посланик Любомир Кючуков посети Кеймбридж. В рамките на посещението посланик Кючуков проведе срещи с ръководството на Кеймбриджката образователна група.
Обсъдени бяха образователните възможности, предлагани от тях, за подготовка на български ученици и студенти. По време на срещите бяха разгледани възможностите за по-тясно сътрудничество и привличането на студенти и преподаватели при разработването на аналитични материали и изследвания в области от взаимен интерес. Внимание бе обърнато на повишения интерес на български студенти към образованието на Острова, както и на съществуващия потенциал за развитието на отношенията между британски и български образователни институции.
След разговорите с ръководството на Кеймбриджката образователна група посланик Кючуков се срещна с български студенти, обучаващи се в Кеймбридж.
Посланик Кючуков подчерта успехите на българските студенти в университетите в чужбина и изтъкна техния принос за изграждането на положителен образ на България. В рамките на срещата интерес бе проявен към възможностите за стаж в държавната администрация и към перспективите за реализация в България. Бяха обменени и мнения относно възможностите за обединяване на българските студенти в Кеймбридж в студентско общество и за установяване на контакт с други организации на българската общност във Великобритания.


 
< Prev   Next >