Monday, 23 October 2017
Home arrow Archives arrow Важно съобщение за българските граждани, пребиваващи в Обединеното кралство
Важно съобщение за българските граждани, пребиваващи в Обединеното кралство Print E-mail

От месец април тази година стартира издаването на български личен документ от нов вид – биометричен паспорт. Поради ноебходими технически срокове за издаване на документи по вече подадени заявления за паспорти от стария вид, Министерството на вътрешните работи  спира приемането на заявления за такива паспорти, изпратени чрез дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина.
Във връзка с това, Консулската служба към посолството на Република България в Лондон иска да информира всички български граждани, че, считано от 15 февруари 2010 г. преустановява приемането на заявления за издаване на паспорт. Остава възможността за издаване на временен паспорт за завръщане в Република България /пасаван/, където МВР ще приема такива заявления. След 15 февруари 2010 г. ще се приемат само заявления за издаване на лична карта, но не и на паспорт.

 
< Prev   Next >