Tuesday, 21 November 2017
Home arrow Archives arrow Министър Николай Младенов се срещна с британския си колега Дейвид Милибанд в Лондон
Министър Николай Младенов се срещна с британския си колега Дейвид Милибанд в Лондон Print E-mail

В рамките на двудневното работно посещение в Лондон на премиера Бойко Борисов и водената от него правителствена делегация министърът на външните работи Николай Младенов проведе среща във Форин офис с британския министър на външните работи Дейвид Милибанд. По време на разговора, който продължи по-дълго от предвиденото, бяха дискутирани въпроси от взаимен интерес, сред които: ситуацията в Афганистан, Западните Балкани и енергийната сигурност. Министър Младенов постави и въпроса за достъпа на български граждани до трудовия пазар на Обединеното кралство, а от страна на домакините бе изказано разбиране за важността и чувствителността на темата.
В началото на срещата българският външен министър запозна накратко своя домакин с приоритетите на новото българско правителство като специално изтъкна, че ангажимент номер едно е борба с корупцията и организираната престъпност. В отговор, министър Милибанд приветства отвореността и решителния подход на правителството. От българска страна бе подчертано също така дълбокото разбиране, че успешната външна политика е функция от урегулиране на важни въпроси във вътрешен план като справянето с корупцията и гарантирането на добро управление. Очертани бяха следните приоритети – присъединяване към „Шенген” и Еврозоната. В този контекст бе подчертан постигнатият от наша страна изключително малък бюджетен дефицит, и то в състояние на световна финансова и икономическа криза.
Във външнополитически план британският външен министър прояви специален интерес към визията и оценките на България за процесите в Западните Балкани и в частност в Босна и Херцеговина. Общо бе виждането, че въпросите на Босна и Херцеговина и региона трябва да продължат да са сред приоритетните за ЕС, като бе подчертана принципната подкрепа за европейската перспектива пред страните от региона и важността й за неговата стабилност.
Друга основна тема на срещата бе приключилата в края на миналия месец в Лондон международна конференция по Афганистан и задачите, които тя набеляза в краткосрочен и средносрочен план по отношение на ангажиментите на международна общност и афганистанското правителство. Двете страни се изказаха в подкрепа на решенията от конференцията, като бяха обменени мнения по различни аспекти от въпросите по Афганистан. Подчертана бе важността на момента и необходимостта от ясна политическа стратегия и от гарантиране на ефективна връзка между управлението на национално и локално равнище в Афганистан.
Осъществен бе и обмен на мнения по въпроса за енергийната сигурност на Европа и необходимостта от диверсификация и гарантиране на сигурността на доставките, като бяха споделения виждания по актуалните развития в сектора и съпътстващите политически процеси.

 
< Prev   Next >