Saturday, 18 November 2017
Home arrow Archives arrow Дипломатическа конференция на Международната морска организация
Дипломатическа конференция на Международната морска организация Print E-mail

От 26 до 30 април 2010 г. в гр. Лондон, Великобритания се проведе Дипломатическа конференция на Международната морска организация (IMO), на която  се направи преглед на Международната конвенция за отговорност и обезщетение на щети, свързани с превоз на опасни и вредни вещества по море (HNS Convention 1996).
Днес 30 април 2010 г. г-н Любомир Кючуков, посланик на Република България в Обединеното кралство и постоянен представител на Република България в Международната морска организация, подписа Заключителния акт на Международната конференция за приемане на Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорност и обезщетение на щети, свързани с превоза на опасни и вредни вещества по море. Протоколът ще подпомогне влизането в сила на Международната конвенция за отговорност и компенсации на щети при превоз на опасни и вредни вещества на море (HNS Convention), приета през май 1996 г.
България приветства приемането на Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорност и обезщетение на щети, свързани с превоза на опасни и вредни вещества по море, защото това ще създаде условия за бърза ратификация на Конвенцията в европейски и международен план. Позицията и състава на българската делегация бяха одобрени от Министерския съвет на негово заседание от 21 април 2010 г.
В делегацията на Република България взеха участие представители на  Изпълнителна агенция „Морска администрация”: г-жа Анна Натова, директор на дирекция Европейски съюз, международни отношения и проекти” и г-жа Илияна Борисова, старши експерт в същата дирекция, както и г-жа Десислава Иванова, първи секретар в Посолството на Република България в Лондон.

 
< Prev   Next >