Friday, 17 November 2017
Защита на личните данни Print E-mail

Права на гражданите във връзка с обработването на личните им данни:

• Принципи за правомерно обработване на лични данни 

• Права на физическите лица

• Защита на правата на физическите лица

2. Защита на личните данни в Шенгенското пространство:

• Какво представлява Шенгенското пространство?

• Какви данни съдържа Шенгенската информационна система (ШИС)?

• Вашето право на достъп до данните за Вас в ШИС

• Вашето право на информираност за данните за Вас в ШИС

• Вашето право на промяна или изтриване на данни за Вас в ШИС