Tuesday, 21 November 2017
Home arrow Archives arrow Участие на посланик Кючуков в симпозиум по проблемите на икономическата престъпност в Кембридж
Участие на посланик Кючуков в симпозиум по проблемите на икономическата престъпност в Кембридж Print E-mail

Посланик Кючуков бе поканен за основен говорител на работната вечеря в рамките на Двадесет и осмия международен симпозиум по проблемите на борбата с икономическата престъпност, провеждащ се от 5 до 12 септември в Кембридж. Тази традиционна и най-значима за своята сфера проява, събрала над 800 експерти, политици, учени и дипломати, през 2010 г. се провежда под мотото „Новият договор – осигуряване на интегритет, стабилност и оцеляване”, като целта е да се разшири сферата и ефикасността на международното сътрудничество срещу икономическата престъпност.
В своето изложение посланик Кючуков очерта националните и регионални аспекти на проблема. Специално внимание беше отделено на генезиса на организираната престъпност, включително икономическата, в Югоизточна Европа, нейните характеристики и проявления, както и значението на координацията на усилията в международен план за нейното противодействие. Очертано бе ключовото значение на процеса на подготовка и самото присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС за хармонизацията на законодателството, интегриране на усилията и координиране на взаимодействието на страните от региона по този въпрос. Специално внимание беше отделено и на усилията и опита на България в тази сфера.
 
< Prev   Next >