Tuesday, 21 November 2017
Home arrow Archives arrow Проведен семинар в Посолството
Проведен семинар в Посолството Print E-mail
На 30 септември 2010 г. посолството на Р България в Лондон беше домакин на семинар, организиран от Българо-британското дружество за приятелство и Нотариалната камара за Югоизточна България на тема „Нотариални функции на българските консулски представителства”.  На семинара беше представена книгата на нотариус Станка Стайкова „Нотариални функции на българските консули”.

Инициативата следва да се разглежда като част от усилията на посолството да подпомага и съдейства за обмяната на опит между български специалисти във всички области и техни колеги от Великобритания, както и за установяване на преки контакти между професионалните гилдии и институции на двете държави.

Участие в семинара взеха около 30 български нотариуси от района на Бургас, техни британски колеги, български адвокати и юристи, практикуващи във Великобритания, както и представители на посолството. Специален гост на семинара беше г-н Майкъл Лайтоулър, вицепрезидент на Асоциацията на нотариусите на Великобритания.

Целта на посещението на нотариусите от България и срещата им с техни британски колеги бе разширяване на сътрудничеството между тях, придобиване на практически опит и информация за установените нотариални практики и особеностите на законодателството. От всички присъстващи беше подчертано задоволство от споделения опит, както и значението на международното сътрудничество между  професионалните гилдии в рамките на Европейския съюз, поради предизвикателствата, които свободното движение на хора поставят пред тях. Като практически резултат от срещата на нотариусите на двете държави може да се посочи отправената предварителна покана от страна на вицепрезидента на Асоциацията на нотариусите на Великобритания към представителите на Нотариалната камара на нашата страна за участие в следващата им годишна конференция.

 
< Prev   Next >