Monday, 20 November 2017
Образци на пълномощни, декларации, молби и др. Print E-mail

Български документи за самоличност: 
 
Пълномощно за паспорт на деца от двама родители (MS Word документ, 26 KB)
Образец за попълване на заявление за нов паспорт (PDF документ)


Декларации:

Декларация за гражданство и гражданско състояние
(MS Word документ, 32 KB)
Декларация за постоянно пребиваване в Република България (MS Word документ, 27 KB)
Декларация по ЗМИП (MS Word документ, 27 KB)


Брак:

Пълномощно за регистриране на брак в Република България
(MS Word документ, 27 KB)
Декларация за сключване на брак (MS Word документ, 23 KB)
Декларация семейна имуществена общност (MS Word документ, 27 КВ)
Молба за сключване на граждански брак в Посолството на Република България в Лондон


Деца:

Декларация за пътуване на деца с придружител (MS Word документ, 26 KB)
Декларация за самостоятелно пътуване на дете (MS Word документ, 24 KB)
Декларация за самостоятелно пътуване на деца (MS Word документ, 25 KB)
Информация за напускане на България от деца (MS Word документ, 23 KB)

Пълномощни:

Пълномощно от двама души (MS Word документ, 27 KB)
Пълномощно от общ характер (MS Word документ, 26 KB)

Свидетелство за съдимост:

Молба за издаване на свидетелство за съдимост (MS Word документ, 31,05 KB)