Monday, 23 October 2017
Изгубени и намерени паспорти, лични карти и шофьорски книжки Print E-mail
В посолството на Република България се съхраняват временно документи за самоличност на български граждани, които са били изгубени или откраднати от притежателите им, и в последствие, появили се.

Една част от тях са намерени случайно и препратени по пощата в посолството. Службите за намерени вещи на метрото и автобусните линии също препращат до посолството намерени или подхвърлени български документи.

Има и случаи, когато в посолството се връщат паспорти от Хоум офис поради това, че притежателите им не са били открити на посочения от тях адрес.

Всички  предадени документи за самоличност на български граждани се съхраняват в консулската служба на посолството за период между 2 и 4 месеца. След това документите се връщат в България на органа, който ги е издал.

Изградена е практика, при която всички лица, явили се за подновяване на изгубен документ за самоличност, се проверяват в наличната база данни и при намирането им документите се връщат незабавно.

Всеки български гражданин, пребиваващ на територията на Обединеното Кралство, който е загубил или са му откраднали паспорт, лична карта или шофьорска книжка, следва да обяви този факт в консулската служба на посолството. В тези случаи консулските служители извършват незабавна проверка дали посочените документи за самоличност не са намерени и предадени в посолството.

Консулската служба връща загубените или откраднати документи на притежателите им само ако се явят лично, представят друг документ за самоличност и попълнят разписка.

Тел. номер за справка по документи за самоличност може да бъде избран, чрез тоналното набиране от менюто на телефонната централа на посолството между 13.00 и 16.00 часа
Факс на консулска служба – 020 7581 9073      e-mail – This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it