Sunday, 19 November 2017
Продължаване срока на валидността на българските паспорти и издаването на нови паспорти Print E-mail

Продължаване на срока на валидност на паспорт
 
След 1 декември 2010 г. Консулската служба не приема молби за продължаване на срока на валидност на паспорти.