Sunday, 22 October 2017
Home arrow Consular and Visa arrow Услуги за български граждани arrow Заверки и легализации на документи
Заверки и легализации на документи Print E-mail

Консулската служба при Посолството на РБ в Лондон има право да извършва заверки и легализации на документи при определени условия.  

В тази секция ще намерите какви са изискванията, какви са документите, таксите, както и към кои заклети преводачи да се обърнете за превод в Обединеното кралство.

 

Консулски услуги  
Вид услуга Цена
Съдействие за установяване на наследство в чужбина  £         44.00
Съдействие за издирване в чужбина на физическо лице  £         18.00
Издаване на удостоверения, служебни бележки и други документи  £          9.00
Друга административна или консулска услуга  £          5.00
За удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи, издадени от български учреждения  £         13.00
За удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи, издадени от чуждестранни учреждения или от дипломатически или консулски представителства  £         18.00

 
за приемане и обработване на молби за съставяне на актове за морски протест, за издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България и за извършване на други действия, за които се събират такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията