Monday, 23 October 2017
Легализация на документи Print E-mail

Консулската служба на Посолството на Република България в Лондон не извършва заверяване на преводи на български език. Заверяването им се извършва в Р България в случай, че те са легализирани преди това от компетентното британско ведомство – Министерството на външните работи и въпросите на Британската общност (Foreign and Commonwealth Office).

От 30 април 2001 г. влезе в сила за Република България Конвенцията за премахването на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. Конвенцията предвижда за всички държави, които участват в нея, унифициран способ за легализиране на определена категория официални документи (публични актове), издавани от съответната страна. Върху самия документ или в приложение към него се поставя специално удостоверение, нарeчeно "апостил" (apostille). Снабдените с оригинален "апостил" документи се освобождават от всякакви следващи форми на легализация и могат да се използват във всяка друга държава, която е участник в Конвенцията.

Великобритания също се е присъединила към Конвенцията за премахването на изискването за легализация на чуждестранни публични актове и тя е влязла в сила за страната от 24 януари 1965 г.

Британски публичен документ, заверен с "апостил" на Министерството на външните работи и въпросите на Британската общност (Foreign and Commonwealth Office), НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЗАВЕРКА НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН, за да бъде представен в България! Всички български държавни учреждения обаче, приемайки британския документ с апостил, държат да има към него превод на български език, който да бъде заверен или от Българското посолство в Лондон, или от Консулската дирекция на Министерството на външните работи в България. Преводът на британския документ може да бъде направен само от заклет преводач от лицензирана преводаческа фирма в България.


Британските публични документи се заверяват с апостил в Легализационната служба на Министерството на външните работи и въпросите на Британската общност (Legalisation Office of the Foreign and Commonwealth Office):

The Legalisation Office,
Foreign and Commonwealth Office,
Norfolk House, 437 Silbury Boulevard,
Milton Keynes, MK9 2AH.
Tel:01908295111.
Fax: 01908295122
.
Internet site: http://www.fco.gov.uk/legalisation

AnguillaThe Governor of Anguilla 
Bermuda
The Governor and Commander-in-Chief of the Bermudas or Somers Islands 
British Antarctic Territory
The High Commissioner for the British Antarctic Territory 
British Virgin Islands
The Governor of the British Virgin Islands
Cayman Islands
The Governor of the Cayman Islands
Falkland Islands
The Governor of the Falkland Islands
Gibraltar
The Governor and Commander-in-Chief of the City and Garrison of Gibraltar
the Bailiwick of Guernsey
The Lieutenant Governor of the Bailiwick of Guernsey
Isle of Man The Lieutenant Governor of the Isle of Man
The Bailiwick of Jersey
His Excellency the Lieutenant Governor of the Bailiwick of Jersey
Montserrat
The Governor of Montserrat 
St. Helena
The Governor and Commander-in-Chief of the Island of St. Helena and its Dependencies
South Georgia and South Sandwich Islands The Commissioner for South Georgia and the South Sandwich Islands 
Turks and Caicos Islands
The Governor of the Turks and Caicos Islands