Monday, 20 November 2017
Home arrow Events arrow Графът и графинята на Уесекс ще посетят България на 23 и 24 юни по покана на президента Р.Плевнелиев
Графът и графинята на Уесекс ще посетят България на 23 и 24 юни по покана на президента Р.Плевнелиев Print E-mail
Негово Кралско Височество принц Едуард, граф на Уесекс, и трети син на кралица Елизабет II, и принц Филип, и съпругата му Софи, графиня на Уесекс, ще пристигнат на официално посещение в България на 23-24 юни 2013 г. Визитата ще се фокусира върху области, тясно свързани с международната благотворителна и социално-ориентирана дейност на кралското семейство. Такива са инициативи, насочени към деца в риск и подпомагане на младежи в развиване на специалните им умения и интереси.

Посещението на графа и графинята в България е по покана на Президента Росен Плевнелиев и в изпълнение на задълженията, които те изпълняват от името на кралица Елизабет II.

По време на визитата, принц Едуард и графинята на Уесекс ще се запознаят с постигнатия напредък в прилагането на стратегията за деинституционализация в страната. Основна цел на посещението е повишаване информираността за проблемите, съпътстващи този процес, и по-конкретно предотвратяване изоставянето на деца, ролята на социалните услуги, предоставяни от общността, и огромния принос на приемните родители.

Посещението включва срещи с представители на всички, ангажирани в процеса на деинституционализация – от родители, през консултанти и здравни специалисти до представители на обществения сектор, – с които Техни Кралски Височества ще обсъдят различните възможности за настаняване и отглеждане на деца в семейна среда. Графът и графинята биха желали да се запознаят с начините за разширяване на успеха и обхвата на подобни дейности в страната.

По време на посещението, принц Едуард също така ще подкрепи усилията за учредяване на „Международна награда на херцога на Единбург” в България. Наградата включва менторство на младежи, стремящи се към личностно развитие, чрез поставяне на цели за усвояване на нови умения, участие в доброволчески инициативи, спортни занимания и приключенски експедиции.

Посещението на принц Едуард и графиня Софи се подкрепя от редица британски и български организации, включително Първа АГ болница „Св. София,” която успешно реализира програма за предотвратяване изоставянето на новородени; фондация „За Нашите Деца”, първата неправителствена организация, въвела превенцията на изоставянето и приемната грижа в България, и „Международната награда на херцога на Единбург,” организация, работеща за изграждане на свят, в който младите хора могат да развият пълния си потенциал, независимо от обстоятелствата.
 
< Prev   Next >