Monday, 23 October 2017
Home arrow Consular and Visa arrow Услуги за български граждани arrow Деца arrow Декларации за деца до 18 години
Декларации за деца до 18 години, пътуващи без придружител или придружавани от един родител Print E-mail

Дете/деца, пътуващи без придружител

Необходимо е при пътуването да притежават декларация, подписана от двамата родители и заверена от Консулска служба на Посолството.
 
Дете/деца, придружавани от един родител 

Родителят, придружаващ детето/децата, трябва да притежава пълномощно от другия родител;
 
Дете/деца, придружавани от трето лице

Придружителят трябва да притежава пълномощно от двамата родители.
 
Пълномощно/декларация се заверява от Консулската служба на Посолството. Подписът на пълномощното или декларацията се поставя лично от упълномощителя /декларатора пред длъжностното лице в Консулската служба. Необходимо е да се представи в Консулската служба също така  Акта за раждане на детето/децата.
 
За архив на заверените в посолството документи се събира такса в размер на 1 англ. лира.

Съобщение на  Национална  Служба  "Гранична Полиция"
КАК МОГАТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ И МАЛОЛЕТНИ ДА ПЪТУВАТ САМИ В ЧУЖБИНА


От Национална служба "Гранична полиция" напомнят на всички, че напускане на страната от деца не може да бъде разрешено без писмено и нотариално заверено съгласие на двамата родители. (Когато детето пътува с единия от родителите, е необходим документ със съгласието на другия родител). За родители, които са в чужбина, заверката се извършва от компетентно длъжностно лице в съответното българско посолство или консулство.