Wednesday, 18 January 2017
Home

Welcome to the web site of the Bulgarian Embassy in London.

We have the pleasure of presenting our country to the British public by providing information on Bulgaria in general, dwelling briefly on aspects of Bulgarian life, supplying up-to-date information on topics of interest of Bulgarian activities in the United Kingdom and the activities of this Embassy in particular, and spelling out details on visa requirements.

News
Symbols of Sovereignity
Прогнозен брой секции извън страната

Централната избирателна комисия уведоми Министерството на външните работи за прогнозния брой секции в местата извън страната, в които на проведени до пет години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. Броят на тези секции е 293.

Прогнозните секции може да видите ТУК

Списъкът се основава на решението на ЦИК за определяне на местата извън страната, в които на проведени до пет години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.

Окончателният брой секции извън страната ще бъде определен с решение на ЦИК, което трябва да бъде прието не по-късно от 13 септември 2014 г. В решението, в допълнение към секциите, които ще бъдат образувани въз основа на броя гласували през последните пет години, ще бъдат отчетени и местата, за които в срок до 9 септември 2014 г. са подадени най-малко 20 заявления, ако в съответното място има дипломатическо или консулско представителство на Република България, или 40 заявления – в останалите случаи. Ще бъдат отчетени и мотивираните предложения на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства до ЦИК за местата, в които следва да бъдат образувани секции, независимо от броя подадени заявления.

Напомняме, че организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да отправят в срок до 9 септември 2014 г. предложение до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства за местоположението на избирателните секции извън страната.

 
Вече могат да се подават електронни заявления за гласуване в чужбина

Българските граждани, живеещи зад граница, които желаят да гласуват в предстоящите на 5 октомври избори за Народно събрание, вече могат да подадат заявление и по електронен път. Срокът за това, както и за подаването на заявлението лично в съответното дипломатическо или консулско представителство или чрез изпращане по пощата, e 9 септември 2014 г. Електронното заявление се подава чрез официалната интернет-страница на Централната избирателна комисия на адрес: http://www.cik.bg/foreign_register_pi2014?

В заявлението по т. 9 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или по лична карта единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката на по чл. 17, ал. 3 ИК.

На сайта на ЦИК може да се направи и справка – по ЕГН (http://www.cik.bg/foreign_check_pi2014?check) или по страна (http://www.cik.bg/foreign_registered_pi2014), дали подаденото от вас заявление е потвърдено.

Избирателните секции извън страната се образуват:

- в местата, където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват;

- в местата, където няма дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 40 избиратели, заявили желание да гласуват;

- в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата може да намерите ТУК.

- извън изброените по-горе места по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден (12 септември 2014 г.).

 
Посолството отправя призив за контакт във връзка с изборите на 5 октомври 2014 г.

Посолството на България в Лондон отправя призив към представители, групи и организации на българската общност в Обединеното кралство за осъществяване на контакт с дипломатическото представителство, с цел обсъждане на евентуално сътрудничество по подготовката и провеждането на предсрочните парламентарни избори на 5 октомври т.г. Контакт с посолството по този въпрос може да бъде осъществен на тел. 020 7581 3144; 020 7584 9379  и e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , както и чрез фейсбук страницата на посолството.  

 

 
ЦИК обяви местата извън страната, в които ще се образуват избирателни секции

Централната избирателна комисия обяви списъка на местата извън страната, в които ще се образуват избирателни секции в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Списъкът може да видите ТУК

 
ЦИК прие условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната
Със свое решение от 7 август 2014 г. Централната избирателна комисия прие решение за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън Република България при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

Право да избират народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация, Приложение № 23-НС от изборните книжа. В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната може да намерите ТУК

Решение № 657-НС на Централна избирателна комисия от 07.08.2014 условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

Образец на заявление за гласуване на изборите за Народно събрание извън страната на 5 октомври 2014 г. (по чл. 16, ал. 1 и чл. 243 на Изборния кодекс) в PDF формат можете да изтеглите от  ТУК

Образец на заявление за гласуване на изборите за Народно събрание извън страната на 5 октомври 2014 г. (по чл. 16, ал. 1 и чл. 243 на Изборния кодекс) в DOC формат можете да изтеглите от  ТУК

 

 
Изборите за народни представители ще бъдат на 5 октомври 2014 г.

 РЕШЕНИЕ № 647
София, 05.08.2014

ОТНОСНО: датата на насрочване на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши:

Приема за „дата на насрочване на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г." по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс датата 5 август 2014 г. - датата на издаване на Указ № 201 от 5 август 2014 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за народни представители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 61 - 66 of 557
The First Bulgarian state on the European continent was founded in 681 AD in the lands near the Danube delta by Khan Asparouh.

State Coat of Arms

National Flag

Who's Online