Трудови и социални въпроси

Към посолството на Р България в Лондон действа Служба по трудови и социални въпроси чрез която можете за получите:

•информация и консултация по въпроси, отнасящи се до упражняване на легална трудова заетост в Обединеното кралство;

•информация, отговори на запитвания и консултации относно законовата уредба в Обединеното кралство в областта на трудовата и социалната сфера;

•информация, отговори на запитвания и консултации  относно нормативна уредба в областта на заетостта и социалната политика на граждани и фирми в Обединеното кралство относно упражняване на заетост в Република България.

Службата по трудови и социални въпроси не би могла да ви съдейства за намирането на конкретна работа, но ще направи всичко възможно за пълноценната защита на вашите трудови и социални права в Обединеното кралство.

Информация за контакт със Службата по трудови и социални въпроси - Лондон:

Васил Асенов

Teл/Факс: +44 207 584 1960

Teл: +44 20 7581 3144

 

E-mail: : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Адрес: 186-188 Queen's Gate, London SW7 5HL

web page: Служба по социални и трудови въпроси - Лондон

 

Списък на институциите, които предоставят информация, съвети и съдействие 

Изключително подробна информация по множество въпроси на британската система - заетост, социална система, защита на правата, пенсии и др., може да бъде намерена на интернет портала на британското правителство:

www.gov.uk

https://www.gov.uk/browse/working

https://www.gov.uk/browse/business

https://www.gov.uk/browse/benefits

https://www.gov.uk/browse/working/state-pension

Служба за съвети, помирение и арбитраж (Advisory, Conciliation and Arbitration Services) - предоставя информация и съвети по отношение правата на заетите граждани, консултиране при конфликти и предприети дисциплинарни действия от страна на работодателя на работното място и възможности за помирение и арбитраж:

www.acas.org.uk

Tел.: 0300 123 1100

Citizens Advice Bureau - национална мрежа от информационни и консултантски бюра, предоставящи съвети по изключително широк кръг от трудови, социални, здравни, семейни въпроси.

https://www.citizensadvice.org.uk/work/

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-provide-advice/advice/Get-advice/

Служба по въпросите на здравето и безопасността при работа (Health and Safety Executive) - подаване на сигнал при нарушения по отношение на безопасността и здравните условия на труд на работното място:

http://www.hse.gov.uk/

http://webcommunities.hse.gov.uk/connect.ti/concernsform/answerQuestionnaire?qid=594147

- подаване на сигнал за трудови злополуки: 0345 300 9923

http://www.hse.gov.uk/riddor/report.htm

Телефонна линия за въпроси относно трудовите съдилища (Employment Tribunal Service Enquiry)

 

https://www.gov.uk/courts-tribunals/employment-tribunal

Тел.: 0300 123 1024 (Англия и Уелс)

Тел. 0141 354 8574 (Шотландия)

 

Пенсионни въпроси

Международен пенсионен център - за граждани на други държави-членки, имащи стаж и в Обединеното кралство (International Pension Centre)

https://www.gov.uk/international-pension-centre

Телефон: +44 (0) 191 218 7777

Адрес за писмена кореспонденция:

The Pension Service 11

Mail Handling Site A

Wolverhampton

WV98 1LW

United Kingdom

 

Служба по пенсионни въпроси (Pension Service):

-        Подаване на заявление за получаване на пенсия при наличие на стаж в Обединеното кралство: телефон 0800 731 7898;

-        За информация и информиране за промени по получавана пенсия (напр. промяна на адреса или на банковата сметка) - 0345 606 0265

-        Информация за достигане на пенсионната възраст в Обединеното кралство, въз основа на въведена персонална информация:

https://www.gov.uk/state-pension-age

Данъчна служба - съвети за гражданите, стартирали дейност като самонаети работници (HMRC'sNewly Self-Employed Help line)

Тел.: 0300 200 3500

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/national-insurance-enquiries-for-the-self-employed

Интерактивен инструмент за определяне на възможност за получаване на определени помощи (Benefits Аdviser)

https://www.gov.uk/benefits-calculators

Европейски портал за професионална мобилност (European Job Mobility Portal - EURES)

http://ec.europa.eu/eures/

Информация относно разпоредбите на ЕС относно социалната сигурност при движение в рамките на съюза - брошура на български език, разглеждаща правата на различни групи граждани:

http://ec.europa.eu/social