Тържество на българското училище в Годалминг, Великобритания

С тържество, подготвено от учениците, бе отбелязано настъпването на пролетта в новооткритото българско училище в Годалминг, Великобритания. Специален гост на тържеството бе посланик Любомир Кючуков.
По традиция гостите бяха посрещнати с питка и мед, след което децата от училището представиха специално подготвената за празника програма.
В своето приветствено слово посланик Кючуков подчерта ролята на българските училища за съхраняването на българския дух и самосъзнание. Той отбеляза положителната тенденция на възраждане на чувството за национална принадлежност и необходимост от поддържане на връзката с България сред българските общности в чужбина, като посочи, че само в рамките на две години броят на българските училища в Обединеното кралство се е увеличил от едно на осем. Посланик Кючуков изтъкна още, че българските училища в чужбина имат ролята не само на образователни центрове, но и се оформят като културни средища, обединявайки голям брой български семейства и изказа благодарност към екипа на училището и присъстващите родители за техните грижи и ангажимент за съхраняването на българския дух и традиции.
Петър Минчев, директор на училището, поздрави учителите, учениците и техните родители и изказа благодарност за оказаното доверие и подкрепа за развитието на училището. Той запозна присъстващите със състоялата се в българското посолство в Лондон среща между министъра на образованието Сергей Игнатов и директорите и преподавателите в българските училища в Обединеното кралство и Република Ирландия, като изрази надежда, че подкрепата от страна на Министерство на образованието, младежта и науката за българските училища зад граница ще продължи и в бъдеще. Петър Минчев отбеляза, че броят на българските училища в чужбина се увеличава ежегодно и изрази увереност, че училището в Годалминг бързо ще се развие, обхващайки все повече деца в българската образователна система.