Национално преброяване 2011 в Англия и Уелс, Северна Ирландия и Шотландия

На 27 март 2011 г. стартира Националното преброяване в Англия и Уелс, Северна Ирландия и Шотландия. Преброяването се провежда на всеки 10 години, като информацията, събрана от анкетните карти, е от значение за правителството и местните власти при планирането на услугите и ресурсите, необходими в отделните общини, напр. образование, здравеопазване, транспорт и др.
Всяко домакинство ще получи анкетна карта по пощата, като главата на домакинството следва да попълни анкетната карта от името на всички живущи в съответното домакинство. Попълнената анкетна карта следва да се изпрати обратно преди официалната дата на преброяването – 27 март, на самата дата или във възможно най-кратък срок след тази дата. Информацията в анкетните карти следва да бъде релевантна към официалната дата на преброяването – 27 март. Анкетната карта може да бъде попълнена и онлайн, като кодът за достъп се намира на получените по пощата анкетни карти (http://www.census.gov.uk/).
За повече информация: http://2011.census.gov.uk/My-census/Frequently-asked-questions