Лекция на посланик Любомир Кючуков в Лондонския университет по икономика и политически науки

На 17 март 2011 г. посланик Любомир Кючуков бе поканен да изнесе лекция в Лондонския университет по икономика и политически науки, посветена на Югоизточна Европа и ролята на България в региона. Лекцията бе по инициатива на клуба по международни отношения „Гримшоу”, който е най-старото студентско общество и е едно от най-големите и най-активни в Лондонския университет.
В своето изложение посланик Кючуков акцентира върху необходимостта от задълбочено внимание и познание за Югоизточна Европа с оглед на стратегическото значение на региона в политически, икономически и културен аспект. Той отбеляза ролята и влиянието на процесите на евроатлантическа интеграция, глобализацията и регионалното сътрудничество върху формирането на съвременния облик на региона. Посланик Кючуков подчерта значението на разширяването на ЕС за интеграцията на континента и за разширяването на зоната на мир, стабилност и просперитет в Европа и изтъкна активната политика на България по отношение отстояването на европейската перспектива на балканските държави и приноса на страната ни в развитието на общоевропейския проект.
Присъстващите гости, сред които представители на дипломатическия корпус и студенти от университета, посрещнаха с голям интерес и внимание лекцията на посланик Любомир Кючуков.