Работно посещение на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов

На 21.03.2011 г. започна работното посещение на заместник министър председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов във Великобритания. Визитата е по покана на Хоум Офис, SOCA и други британските правоохранителни институции и се осъществява с активното съдействие на посолството в София и Организацията за търговия и инвестиции на Великобритания. Двустранните срещи в рамките на посещението бяха организирани чрез представителя на МВР в Лондон.
Това е второто поредно посещение на министър Цветанов във Великобритания през последната една година и два месеца.
На 23.03.2011 г. г-н Цветанов се срещна с г-жа Тереза Мей, министър на вътрешните работи на Обединеното кралство. По време на срещата бе обсъдено двустранното сътрудничество. Министър Цветанов запозна г-жа Мей с направените през последната една година законови промени, с предстоящото преразглеждане на разпоредбите касаещи конфискуване на средства придобити по престъпен начин, както и със създаването на специализиран съд.
Дадена бе висока оценка на доверието и възможността двете страни да работят заедно в борбата с организираната престъпност. Обсъдени бяха възможностите, които британската инициатива за обмен на резервационни данни на пътниците предлага на страните от ЕС, като стъпка за противодействие на тежката престъпност и тероризма.
Британската страна бе запозната с визитата на експерти по оценка на техническата готовност на България за Шенген.
В рамките на посещението бяха осъществени срещи още с г-н Джеймс Броукъншайър, заместник-министър на вътрешните работи отговарящ за превенцията на престъпността и политиките в рамките на ЕС и с г-н Пол Евънс, изпълнителен директор на Агенцията за борба с тежката и организираната престъпност.
По време на срещата с г-н Броукъншайър двете страни изтъкнаха задоволството си от двустранната среща. Министър Цветанов подчерта резултатите постигнати през последните 18 месеца в борбата с организираната престъпност, които са ясно свидетелство за политическата воля на правителството за незабавно предприемане на действия в тази област. Благодарение на тази воля страната успя да върне доверието на евро-атлантическите партньори и да се превърне в място привлекателно за посещение и инвестиции. В рамките на този период бяха проведени редица успешни полицейски операции и бяха задържани извършителите на престъпления по отвличане (Операция "Наглите"), поръчкови убийства (Операция "Килърите"), Операция "Октопод" и др. Благодарение на съвместната работа с чуждестранните партньори и Европол бе разкрита печатница за фалшиви евро и доларови банкноти, бяха конфискувани големи количества наркотици и контрабандни цигари.
През този период бяха приети и важни законодателни промени, които изведоха ГДБОП като водеща структура в рамките на МВР. Функциите и правомощията на вътрешното министерство и ДАНС бяха ясно очертани и разграничени. Създаден бе специализиран съд за разглеждане на дела, свързани с организираната престъпност.
Като най-важно постижение на правителството министър Цветанов изтъкна пресичане на срастването между политиката и организираната престъпност.
В резултат на тези постижения традиционно добрите взаимоотношения между правоохранителните институции на двете страни бяха до известна степен възстановени наново и интензифицирани. В момента тези структури се намират в непрекъснат контакт и процес на обмен на информация чрез офицерите си за връзка.
От своя страна британските партньори подчертаха, че с внимание следят развитията в България и заявяват пълната си подкрепа към правителството и подетите от него инициативи, които всъщност са много тежки и отговорни задачи. Поетият от българското правителство път е труден, но води към успех и постигане на доверие. Британските партньори заявиха своята подкрепа към България за приемането на страната в Шенген и изтъкнаха наложената от съвремието необходимост от съвместна, а не индивидуална борба с престъпността. Великобритания разглежда България като изключително важен и сигурен партньор в един стратегически регион, в който значението й се подсилва от факта, че представлява външна граница за ЕС. В това си качество страната активно изпълнява ангажиментите поети по линия на FRONTEX.
Британските партньори изразиха своето изключително положително отношение към последните развития и интезифициране на двустранното сътрудничество чрез създаване на съвместен екип за разследване по противодействие трафика на хора.
Втората работна среща в рамките на посещението бе проведена с г-н Пол Евънс, изпълнителен директор на Агенцията за борба с тежката и организираната престъпност. На свой ред той подчерта отличните работни взаимоотношения между организацията и партньорските структури в рамките на МВР. SOCA разглежда България като стратегически партньор в един много важен регион. Оперативното сътрудничество се осъществява чрез офицерите за връзка на двете страни по всички линии от взаимен интерес. Контактите се характеризират с прагматизъм, ефективност и постигнати реални резултати.
Министър Цветанов изрази задоволството си от интензифицирането на контактите между двете страни, което е резултат от заявената от него воля за открито и безрезервно сътрудничество и подкрепа в борбата с организираната престъпност. SOCA е изключително важен партньор за България в областта на правоохраняването. Възвръщането на доверието между партньорите бе резултат от активните действия и постигнатите резултати в борбата с организираната престъпност през последната година и половина. Съвместно със SOCA бяха и предстои да бъдат проведени редица съвместни разследвания по случаи от обществен интерес.
На 22.03.2011 г. бе посетено изложението на системи и оборудване по сигурността, което се проведе във Фарнбъроу.