Среща на посланик Кючуков с представители на Асоциацията на българската общност в Медуей

На 26 март посланик Любомир Кючуков посети град Рочестър и се срещна с ръководството и членове на Асоциацията на българската общност в Медуей. Той поздрави учениците в българското училище към асоциацията и разговаря с техните преподаватели и родители. Посланик Кючуков изказа благодарност към екипа на училището и към присъстващите родители за техните грижи за съхраняването на българския език, дух и традиции, като подчерта, че българските училища в чужбина имат изключително важна роля за поддържането на връзката с Родината сред българите зад граница. В рамките на срещата с ръководството и членове на Асоциацията на българската общност в Медуей бяха дискутирани широк кръг въпроси от интерес за българите във Великобритания. Обсъдени бяха възможностите за развитие на мрежата от контакти между българските училища във Великобритания, сътрудничеството с местните британски власти с оглед на осигуряването на подкрепа за организациите на българската общност, трудово-социални въпроси и др. Посланик Кючуков изрази готовността на посолството да съдейства за реализирането на бъдещите инициативи на асоциацията, като отбеляза, че примерът на българските училища като средища за културно общение е завладяващ, утвърждавайки се като притегателни центрове за българската общност като цяло.
Асоциацията на българската общност в Медуей е създадена през април 2010 г., за да обедини българите от градовете по река Медуей, графство Кент. Дейностите на асоциацията са насочени към организиране на дискусии по важни за българите във Великобритания теми, образователни курсове, инициативи за популяризиране на българския език, култура и история и др. Само за една година от своето съществуване асоциацията бързо се развива и утвърждава, като печели подкрепата на община Медуей. Благодарение на грижите и ангажимента на членовете на асоциацията, както и на подкрепата на местната община, през септември 2010 г. отваря врати и българско училище, в което вече се обучават 25 деца.