Среща на посланик Любомир Кючуков със студенти от университета във Фрайбург

На 1 април 2011 г. на посещение в посолството на Р България в Лондон бяха студенти от Института по международно образование към университета във Фрайбург, Германия. Посещението беше част от обучението на студентите по програмата на университета за изучаване на Европейския съюз.

В рамките на кратката си презентация посланик Любомир Кючуков представи пред студентите основните моменти както от процеса на интеграция на България в структурите на ЕС, така и актуалните моменти след присъединяването на страната ни към Съюза. Акцент беше поставен на усилията на България за изпълнение на критериите за влизане в Шенгенското пространство, ефективното усвояване на еврофондовете, приоритетите на българската външна политика в ОПСО, усилията на България в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Засегнати бяха и много други въпроси като миграция, енергийна политика, очакванията и ефектите от присъединяването на България към Европейския съюз и др.  Присъстващите студенти имаха възможност след края на лекцията на посланик Кючуков да зададат и допълнителни въпроси.