Посещение в посолството на студенти от Университета „ Метрополитън”

На 4 април 2011 г. студенти, изучаващи специалността Международни отношения в Университета „Метрополитън” в Лондон,  посетиха българското посолство.

Проведена беше среща с посланик Любомир Кючуков, който представи пред студентите различни аспекти както на външната политика на България, така и на работата на посолството. Засегнати бяха редица въпроси, засягащи външнополитическите приоритети на Р България и членството на страната ни в Европейския съюз и НАТО.  Посланик Кючуков обърна специално внимание на въпросите свързани с публичната дипломация, като отбеляза приноса на страната ни в европейското културно многообразие. Представени бяха усилията на посолството да развива активна културна дейност дори в годините на икономическа криза и за готовността му да подкрепя различни културни и образователни инициативи.
След края на лекцията студентите имаха възможност да зададат въпроси, като всички изразиха задоволството си от непринудения тон на срещата.