Лекция на посланик Любомир Кючуков в Лондонският университет „Метрополитън”

 На 6 април 2011 г. посланик Любомир Кючуков бе поканен да изнесе лекция в Лондонския университет ”Метрополитън”, посветена на реформата на ООН.

В своето изложение посланик Кючуков акцентира върху засилващата се глобализация, процес, който променя традиционната роля на националните държави. Очертани бяха основните противоречия между националните и международните институции в модерния свят, както и необходимостта от реформиране на съществуващите международни организации, за да могат да отговорят адекватно на новите предизвикателства в глобален и регионален план. Специално место в лекцията беше отделено на инициативите за реформа на системата на ООН.
Срещата на посланик Кючуков със студентите продължи под формата на дискусия, по време на която младите хора също имаха възможност да представят своите идеи за бъдещето на световната организация.