Участие на български студенти по архитектура в уоркшоп в Лондонския университет „Метрополитен”

На 14 април 2011 г. български студенти по архитектура, отличени в конкурса  „ПОЗИтив 2010”, взеха участие в уоркшоп в Лондонския университет „Метрополитен”. Росина Шатърова, Цветомир Джерманов, Мирослав Желязков и Христо Чернаев, носители на наградата на Съюза на българските архитекти от конкурса „ПОЗИтив 2010”, бяха специални гости на архитектурна изложба в Лондонския университет „Метрополитен”, организирана по повод дипломирането на студентите по архитектура. Бъдещите български архитекти имаха възможност да се запознаят със спецификите на обучението по архитектура в британския университет, да обменят идеи и добри практики със своите колеги, както и да изградят полезни контакти.
По-късно на същия ден се състоя представяне на талантливите български студенти в посолството в Лондон с изложба на наградените в конкурса „ПОЗИтив” архитектурни проекти. Присъстващите студенти имаха възможност да разкажат повече за самия конкурс, за проектите си, за конкуренцията, за образованието по архитектура и сродните специалности и най-вече за значението на едно такова събитие за учащите.
През 2009 г. се проведе първото издание на изложбата-конкурс “ПОЗИтив” –  събитие, организирано от студенти по архитектура за студенти по архитектура и сродни специалности. Това даде общо поле за изява на изучаващите архитектура, ландшафтна архитектура, урбанизъм, изящни и приложни изкуства, както и възможност да покажат своите идеи и да ги съпоставят с колегите им от различни висши учебни заведения. С провеждането на “ПОЗИтив 2010” събитието се доказа като нещо традиционно за българските студенти от страната и тези, които се обучават в чужбина, давайки им шанс  да покажат своята креативност и новаторско мислене.