Посещение на студенти от Американския университет в Благоевград в българското посолство в Лондон

На 15 април 2011 г. студенти от магистърската програма по Бизнес администрация в Американския университет в Благоевград, водени от проф. Ричард Мишак, посетиха българското посолство в Лондон. Посещението на студентите в дипломатическото представителство бе част от няколкодневна програма в Лондон - важен финансов и културен център в света, в рамките на която бъдещите мениджъри имаха възможност да се запознаят с дейността на водещи британски компании и финансови институции.
В посолството в Лондон българските студенти се срещнаха с посланик Любомир Кючуков, който представи различни аспекти на външната политика на България и на работата на посолството. На срещата присъстваха още пълномощния министър по търговско-икономическите въпроси г-н Пламен Димитров и г-жа Десислава Найденова, трети секретар, служба „Печат и култура”. Обсъдени бяха редица въпроси, свързани с развитието на двустранните икономически отношения, тенденциите при британските инвестиции в България, възможностите за развитие на българския бизнес на територията на Обединеното кралство. Очертана бе дейността на посолството в търговско-икономическата сфера и възможностите за активизиране на българо-британските икономически връзки.
Срещата бе високо оценена от присъстващите студенти, които изказаха благодарност за проведената ползотворна дискусия.