Участие на посланик Кючуков във форума „ЕС и регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа”

На 16 юни 2011 г. посланик Кючуков взе участие в организиран по инициатива на „Embassy Event” и с подкрепата на „South East European Studies  Oxford” форум на тема: „ЕС и регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа”.
Участие в събитието, преминало сред значителен интерес, взеха посланиците на Сърбия, д-р Д. Попович, и на Босна и Херцеговина, г-жа Йорданка Негодич, както и д-р Чарлс Танок, представител на Европейския парламент и докладчик за Черна гора, и г-н Керем Киратли, пълномощен министър в посолството на Турция в Лондон.  За модератор на форума бе поканен г-н Отон Анастасакис от колежа “Св. Антъни", Оксфордски университет.
Фокус в изказванията и по време на последвалата дискусия бяха различни аспекти на регионалното сътрудничество в ЮИЕ. Акцент беше поставен на стабилността в региона, на последните политически събития, както и предизвикателствата, с които някои държави все още се сблъскват. Дискутирани бяха възгледите за общото европейско бъдеще на всички държави от региона в светлината на общите им корени, мултикултурното им  разнообразие  и успехите в процеса на европейската интеграция. Участниците във форума се обединиха около идеята, че евроинтеграцията не следва да се противопоставя на регионалното сътрудничество. Напротив, ефективното и успешно сътрудничество и добросъседство между държавите в региона се  разглежда и като предпоставка за ускоряването на евроинтеграционните процеси.
Изказванията бяха последвани от оживена дискусия, което бе свидетелство за продължителния и позитивен интерес към тази част на Европа. Сред гостите на форума бяха посланиците на Белгия, Австрия, Узбекистан, представители на видни университети и тинк-танкове във Великобритания, дипломати, студенти и др.