Литературно-музикална вечер в българското посолство в Лондон

На 28 юни 2011 в българското посолство в Лондон се състоя литературно-музикална вечер. В своята културна програма дипломатическото представителство отделя специално внимание на популяризирането на различните форми на изкуство, предоставяйки сцена за изява на български творци.
Представени бяха две нови български книги - „Епически поеми” на Бойко Бадев и „Попътно” на Йордан Хаджиев, с акомпанимент на цигулка от д-р Деворина Гамалова. Д-р Деворина Гамалова – български изследовател в областта на изкуството и изтъкнат изпълнител и преподавател на цигулка и виола, направи увлекателно въведение в творчеството на двамата талантливи български писатели. Тя запозна присъстващите гости с житейския път на Бойко Бадев и Йордан Хаджиев и прочете откъси от техните най-нови творби, които бяха посрещнати с голям интерес. Публиката имаше възможност да се наслади и на майсторството на Деворина Гамалова като изпълнител на цигулка, чийто акомпанимент допринесе за вълнуващата атмосфера на вечерта.
Присъстващите гости, сред които представители на културните и академични среди, на българската общност във Великобритания, приятели на България, посрещнаха с голям интерес и внимание артистичната вечер и оцениха по достойнство красотата на българското слово и музика.