Възобновяване на работата на Службата по трудовите и социални въпроси към посолството на Р България
През месец август бе възобновена работата на Службата по трудовите и социални въпроси към посолството на Р България в Лондон. За ръководител на службата от страна на Министерство на труда и социалната политика бе определен г-н Тодор Кръстев, експерт с дългогодишен стаж в областта на пазара на труда и европейските трудови пазари. Всички желаещи биха могли да се обръщат за предоставяне на специализирана информация по  въпроси в областта на труда и социалната сигурност, касаещи многобройната българска общност в Обединеното кралство, на тел. 020 7581 3144 и на електронен адрес: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it