Конференция по културна дипломация, проведена в сградата на посолството на Р България в Лондон
Британският парламент и българското посолство в Лондон бяха домакини на провелата се в Лондон международна конференция на тема „Три части от пъзела: взаимоотношения между култура, международни отношения и глобализация”. Участниците във важния международен форум след два дена работа в Британския парламент, продължиха дискусиите си в сградата на посолството, което за първи път бе домакин на събитие от подобен мащаб. Международна конференция по културна дипломация  Международна конференция по културна дипломацияОрганизатор на конференцията беше един от най-престижните тинк-танкове в областта на културната дипломация, а именно завоювалият си високо международно признание американски Институт за културна дипломация, чието европейско седалище се намира в Берлин.
Поканата към българското посолство за домакинство на конференция с акцент културната дипломация дойде в резултат и като признание към активната работа на посолството през последните години в културната област. Посланик Любомир Кючуков изнесе встъпителна реч към участниците в конференцията. В своето изказване той се спря на връзката между глобализацията, международните отношения, националната идентичност и мултикултурализма. Акцент беше поставен на въпросите за редефиниране на националните граници и на културната идентичност, утвърждаване на нови глобални играчи на международната сцена, както и ролята и бъдещето на културната дипломация през 21 век.
Участниците в конференцията чрез лекции и дискусии, дебати, прожекции на филми, музикални рецитали и други културни дейности, получиха както теоретични, така и практически насоки за работа в областта на културната дипломация. В конференцията се включиха учени и университетски преподаватели от целия свят, студенти и млади професионалисти, хора на изкуството, дипломатически и политически представители, водещи личности от неправителствения сектор. Фокус в изказванията и по време на оживените дискусии бяха такива въпроси, като мултикултурализмът и преплитането на западната и другите култури, като латиноамериканската, азиатската и др.; начини на изява на културната идентичност; ролята на културата в преодоляването на глобалните предизвикателства; преплитане между религията, музиката и художественото творчество и модерността и др.