Участие на посланик Кючуков в симпозиум по проблемите на борбата с икономическата престъпност
За втора поредна година посланик Кючуков бе поканен за основен говорител на работната вечеря в рамките на Двадесет и деветия международен симпозиум по проблемите на борбата с икономическата престъпност, провеждащ се от 5 до 10 септември в Кембридж. Симпозиумът е най-голямата и престижна международна проява в тази сфера в света, традиционно събиращ над хиляда експерти, учени, политици, дипломати от цял свят. Тази година дискусиите по време на семинара бяха обединени под общото мото „Отговорност за риска”, като акцентът бе поставен върху взаимовръзката между икономическата престъпност и международния тероризъм.
В своето изложение посланик Кючуков очерта регионалните аспекти на проблема. Основно внимание бе отделено на генезиса и характеристиките на политическите и икономически рискове в Югоизточна Европа на фона на процесите на глобализация и фрагментация, определящи развитието на международните отношения в настоящия период, както и на влиянието на икономическата криза върху стабилността и сигурността на региона. Изтъкнато бе значението на сътрудничеството и координацията на усилията в регионален и международен план за противодействие на икономическата престъпност. Специално бе подчертано ключовото значение на подготовката на страните от Западните Балкани за членство в Европейския съюз за хармонизиране на законодателството, подобряване взаимодействието и интегриране на усилията на регионално равнище в тази сфера.