Проведен в посолството енергиен семинар
На 11 ноември 2011 г. Russia Collaborative Research Network (CRN), с подкрепата на Университетската асоциация за съвременни изследвания на Европа  (UACES), Британската асоциация за славянски и източноевропейски изследвания (BASEES) и Българското посолство в Лондон,  проведоха в сградата на посолството еднодневен енергиен семинар. Встъпителното изказване в началото на семинара направи посланикът на Р България в Лондон, г-н Л. Кючуков. Фокус на обсъжданията в първия панел бяха въпросите на енергийната сигурност, сътрудничество между ЕС и Русия в енергийната област, диверсификация на енергийните  източници и пътища, зависимост от Русия, планирани газопроводи. Друга основна тема бе значението на възобновяемите енергийни източници, и накрая - развитието на ядрена енергия в Югоизточна Европа и по-специално ролята на Русия, както и развитието на нови мощности в региона. Интересът към семинара бе значителен.  Специално издание на Journal of Energy Security and Environmental Research ще бъде посветен на кръглата маса. Повече информация за семинара може да се намери на интернет страницата: http://www.eu-russia.eu/study-groups/energy/eu_russia_crn_energy_workshop_2011/